ISE er en organisasjon for synshemmede som har interesse av datatekniske hjelpemidler, alt fra skjermlesere, forstørrelsesprogrammer, talesyntese, leselister, funksjoner i Windows, Word, Excel, Internet Explorer og andre programmer.

ISE har fått ny nettside

I løpet av våren og tidlig på høsten dette året, har styret i ISE arbeidet med å få på plass en ny nettside. Hovedfokuset har vært å holde på en godt tilgjengelig nettside for blinde og svaksynte samtidig som den er tidsriktig visuelt og teknologisk. Nettsiden er laget av Magnus Kroken som selv er svaksynt.

Et annet fokus har vært å lage siden mer brukervennlig for styret på den måten at tidligere protokoller og utgivelser av ISEtten lagres på en intern side. Dette er ikke synlig uten at man logger seg inn.

Løsning på capchaproblemer for Firefox-brukere

Har noen opplevd å bli stoppa på internett fordi dere ikke kunne lese tallene og bokstavene i CAPTCHA-feltet, eller ikke skjønte hva slags tall som ble lest opp i lyd-CAPTCHAEN? Vel, her er løsninga: WebVisum - En liten applikasjon som legger tallene og bokstavene fra en CAPTCHA på utklippstavla, og du kan trykke ctrl+v og deretter fortsette med det du drev med. For å bruke denne underbare applikasjonen trenger du: FireFox 3 (eller høyere) for Windows.

Om aksenttegn, apostrofer og anførselstegn

Otto Prytz forklarer om aksenttegn, apostrofer og aksenter, hva de brukes til og hvordan de skrives på tastaturet.

Bli ISE-ambassadør

Vi i ISEs styre jobber hardt i retning av vårt hovedmål - å gjøre informasjonssamfunnet tilgjengelig for synshemmede. Målet kan synes uoppnåelig og pretensiøst, og mangel på respons på framstøt vi i ISE gjør, kan få noen hver til å miste motet iblant. Likevel - vi oppnår resultater innimellom. Det gir oss inspirasjon til å fortsette vårt arbeid.

Vi er mer enn 170 stykker nå, og blir stadig flere. Hvem av dere har konkrete saker dere ønsker at ISE skal jobbe med? (Nå var det minst femti stykker som svarte "Jeg!"- FLOTT!).

Sider

Abonner på Interessegruppe for synshemmede EDB-brukere RSS