ISEs styre

Dette er det valgte styret etter Generalforsamlingen søndag 8. mars 2020:

Leder: Mehmed Softic
Bosted: Bergen
Tlf.: 934 46 597
E-post: post@ise.no

Nestleder: Steinar Stjerna
Bosted: Bergen
Tlf.: 915 74 782
E-post: steinar.stjerna@gmail.com

Kasserer: Hans Berge
Bosted: Oslo
Tlf.: 916 27 858
E-post: kasserer@ise.no

Sekretær: Unni Fauskrud
Bosted: Oslo
Tlf.: 920 43 507
E-post:

varamedlem: Marianne Schill Reinsnes
Bosted: Søgne, Kristiansand
tlf.: 975 86 171
E-post: