ISE er en organisasjon for synshemmede som har interesse av datatekniske hjelpemidler, alt fra skjermlesere, forstørrelsesprogrammer, talesyntese, leselister, funksjoner i Windows, Word, Excel, Internet Explorer og andre programmer.

Hva har ISE drevet med første halvdel av 2014?

Selv om ISE straks går inn i en sommerdvale har vi siden siste oppdatering fått gjennomslag for to saker vi har jobbet med.

Hjelpemiddelutstilling lørdag 15. februar 2014

Interessegruppe for Synshemmede EDB-brukere (ISE) har gleden av å invitere deg til en hjelpemiddelutstilling hvor det nyeste av datatekniske hjelpemidler blir vist fra flere av hjelpemiddelleverandørene i Norge. Her kan du få se og prøve hjelpemidlene.

Sted: Statped Sør-Øst (tidligere kjent som Huseby kompetansesenter), bygg A, Gamle Hovsetervei 3, Oslo
Tid: Lørdag 15. februar 2014 kl. 12.00-14.00

Ved spørsmål eller andre henvendelser kan du ta kontakt med Synnøve Nordeng på tlf.: 915 27 087.

Månedens tips - PrintScreen og TeamViewer

Som synshemmet kan man komme opp i situasjoner der det er behov for å få forklart skjermbilder. Dette er mulig med noen enkle tastetrykk på tastaturet, og du kan sende bilder av hele skjermen eller kun det aktive programmet til en f.eks. på e-post.

Månedens tips - Skype

Skype er et gratis dataprogram som kan brukes til å samtale via internett,
med tekst, tale og/eller video. Du kan f.eks. "ringe" helt gratis og snakke med andre Skype-brukere, hvis du
har mikrofon og høyttaler på maskinen din (hodetelefon med mikrofon
anbefales). Samtalen er gratis uansett hvor i verden en befinner seg, eneste
forutsetning er da internett tilgang.

Du kan også kjøpe en kreditt for å ha mulighet til å ringe til
fast-telefoner og mobiltelefoner.
Les mer på www.skype.com/no/ eller last ned og installér programmet for
Windows fra følgende lenke:

Månedens tips - Forstørrelsesprogram i Windows

Mange tror at man er prisgitt forstørrelsesprogrammene ZoomText eller Supernova, men visste du at Windows har et innebygget forstørrelsesprogram som kan dekke manges behov?

Forstørrelsesprogrammet starter du ved å holde nede Windows-tasten og trykke på +. Når forstørrelsen er aktivert, øker du forstørrelsen med Windows-tast og + og reduserer forstørrelsen med Windows-tast og -.

Du har i Windows 7 tre ulike måter å forstørre på:

ISEtten nr. 1 - 2013

ISEs medlemsblad kom ut med første nummer i februar. ISEtten får du tilsendt som medlems av ISE. Her finner du innholdsfortegnelsen:

Redaktøren har ordet
Presentasjon av ISEs styre
Flua på veggen i styrerommet
Kurs i bruk av Apple-produkter
App som anbefaler apper for synshemmede
App til smarttelefoner - Omoby
Nettbank med skjermleser - Den Norske Bank (DNB)
IP-telefoni og hvorfor
Menyene i Microsoft Word 2010
Windows-knappen og startmenyen i Windows 7
Informasjon om ISEs tilbud
Redaksjonsrute

Generalforsamling 27. januar 2013

ISE avholdt sin 19. generalforsamling søndag 27. januar 2013. Det var i alt 12 stemmeberettigede til stede. Vanlige saker som årsmelding, regnskap og budsjett ble behandlet. Medlemskontingenten ble stående uendret på kr. 200,-.

Valget fikk følgende utfall:

ISEs styre
Leder: Lise Bakkan, gjenvalgt for ett år
Nestleder: Synnøve Nordeng, gjensittende
Kasserer: Egil Berggren, gjenvalgt for to år
Sekretær: Berit Lunde, gjensittende
Varasekretær: Hans Anton Ålien, ny for to år
1. vara: Mehmed Softic, ny for ett år
2. vara: Anne Gerd Fredheim, ny for ett år

Revisor

Månedens tips - Hvordan få lest en PDF-fil med bilde

Har du fått en uleselig PDF-fil noen gang fordi innholdet er et bilde? Hvis du har skanneprogrammet Open Book, kan det kanskje være en løsning i sikte.

- Åpne Open Book
- Åpne PDF-filen som du har lagret på harddisken

Og filen vil bli automatisk tekstgjenkjent, og dersom det er dataskrevet tekst, vil denne være tilgjengelig. Merk at dette gjelder ikke dersom dokumentet er håndskrevet.

Om dette også fungerer med OmniPage, vites ikke.

ISE - vårt eget ressurssenter

Dette er en artikkel hentet fra ISEs medlemsblad ISEtten nr. 2/2012 skrevet av Asbjørn Syslak hvor han tar for seg noen av fordelene med å være medlem i ISE:

At undertegnedes synshemning i medisinsk forstand er total, lar seg ikke benekte. Likevel, en del ting ser jeg aldeles krystallklart. Det gjelder f.eks. fordelene ved medlemskap i ISE. I denne artikkelen vil jeg fokusere spesielt på liste@ise.no, vår egen uunnværlige verktøykasse, som gjør pc-hverdagen vesentlig enklere og mer konstruktiv. Her kan problemer av nær sagt en hver art knyttet til IKT presenteres, og ofte løses.

ISEtten nr. 2 - 2012

ISEtten er ISEs medlemsblad og kommer ut to-tre ganger i året. I nr. 2/2012 kan du lese følgende innhold:

Redaktøren har ordet
ISEs nyvalgte styre
Flua på veggen i styrerommet
Apper og Padder
App - TypeInBraille
ISE - Vårt eget ressurssenter
OpenBook - lar deg lese trykt tekst
Diskusjonsforum på internett
Duxbury - program for utskrifter i punkt
Nettradio i Windows Media Player
Litt statistiske opplysninger om skjermlesere
Informasjon om ISEs tilbud
Redaksjonsruten

Sider

Abonner på Interessegruppe for synshemmede EDB-brukere RSS