Invitasjon til seminar og Generalforsamling 2021

Kurskomiteen og ISE-styret har drøftet ulike alternativer for seminar og Generalforsamling. Grunnet pågående pandemi har vi bestemt at vi avholder 1-dags seminar og Generalforsamling digitalt, over Zoom eller telefon. Les programmet nederst i denne meldingen.

Dato og tid: lørdag 13. mars 2021, mellom klokken 10:00 og klokken 16:30.
Påmeldingsfrist: innen fredag 29. januar 2021.

Det er sendt ut e-post med detaljerte opplysninger angående påmelding.

Påmelding
Har du spørsmål, eller ønsker å melde deg på, kan du kontakte Mehmed på
e-post: post@ise.no eller på mobil: 934 46 597 (helst etter kl. 16:00).
Påmeldingsfrist fredag 29. januar 2021.

Da håper vi å se deg på dagsseminaret!

Med vennlig hilsen
kurskomiteen
Mehmed, Lise og Steinar

PROGRAM FOR ISES SEMINAR OG GENERALFORSAMLING Lørdag 13. mars 2021

Kl. 09:45 Oppmøte. Vi kobler oss på Zoom.
Kl. 10:00 Velkommen.
Kl. 10:15 Foredrag v/Steinar Stjerna: Hva er Zoom, og hvordan fungerer det for synshemmede på ulike operativsystemer (iPhone, PC osv.)?
Kl. 11:00 Pause.
Kl. 11:15 Workshop. Vi deler oss i 2 grupper, iPhone og PC, og vi prøver praktisk ulike funksjoner i Zoom.
Kl. 12:00 Pause.
Kl. 12:15 Foredrag v/Bergenskohorten: erfaringsutveksling om smartteknologi for synshemmede.
Kl. 13:00 Lunsj - denne gangen i egen regi.
Kl. 14:00 ISEs generalforsamling.
Kl. 16:30 Avslutning og evaluering, ca. 15 minutter.