Innkalling til Generalforsamling 2020

Innkalling til ISEs Generalforsamling 2020

Dato/tid: Søndag 8. mars 2020, kl.: 12:00 – 13:30
Sted: Åsane senter 40, Bergen

Du innkalles med dette til ISEs Generalforsamling 2020. Bare medlemmer av ISE som har betalt medlemskontingent for 2020 har stemmerett (se egen e-postmelding med info om kontingent, husk betalingsfrist 31. januar 2020). Andre interesserte kan også delta. Selve Generalforsamlingen starter kl. 12:00. Lunsj serveres kl. 13:30, i etterkant av Generalforsamlingen.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 10. februar 2020. Saksdokumentene til Generalforsamling vil bli sendt 1 uke før møte.

For mer informasjon kan du kontakte Mehmed Softic på tlf. 93 44 65 97 (helst etter kl 16:00) eller e-post post@ise.no