Generalforsamling 2018 avholdt 18. februar

ISE avholdt sin generalforsamling søndag 18. februar 2018, kl. 12:00 - 13:30.
Denne gangen møttes vi i møtelokalene på Smarthotel Oslo.
Samme helg, 17. og 18. februar, arrangerte ISE seminar om skriving på skjerm: ulike måter å skrive tekst på iPhone/iPad-skjerm og GPS-apper og muligheter v/Rune Breck. I tillegg hadde vi workshop og erfaringsutveksling om bruk av ulike apper.
Det vil bli publisert egen ISEtten-artikkel om seminaret.

Navneoppropet viste at 13 stemmeberettigete og 2 andre var til stede på Generalforsamlingen.
Årsberetning, regnskap og budsjett ble behandlet og godkjent.
Det ble avholdt valg.

Valgene fikk følgende utfall:

Valgene fikk følgende utfall:

ISEs styre:
Leder: Mehmed Softic, 1 år, gjenvalgt.
Nestleder: Steinar Stjerna, 2 år, ny.
Sekretær: Lise Bakkan, 2 år, gjenvalgt.
Kasserer: Hans Berge, 1 år, ikke på valg.
Varamedlem: Tore Johnny Bråtveit, 1 år, ny.

Valgnemnd, alle valgt for 1 år:
Leder: Berit Lunde.
Medlem: Magnar Høgalmen.
Medlem: Hans Anton Ålien.
Varamedlem: Tormod Prytz.

Revisor: Dagfinn Sæther, gjenvalgt.
Vararevisor: Kari Kristine Engan, gjenvalgt.

Både protokollen og vedtektene vil du finne under menyen Dokumenter. På ISEs Info-epostlisten vil det bli sendt mer informasjon om styrets arbeid samt presentasjon av nyvalgt styre.