Generalforsamling 2017 avholdt 5. februar

Generalforsamling 2017

ISE avholdt sin generalforsamling søndag 5. februar 2017, kl. 12:00 - 13:30.
Denne gangen møttes vi på Sjøsiden møtesenteret på Oslo S.
Samme helg, 4. og 5. februar, arrangerte ISE seminar om tekstredigering på iPhone, navigering på internett i safari og workshop om smarte apper.
Det vil bli publisert egen ISEtten-artikkel om seminaret.

Navneoppropet viste at 17 stemmeberettigete og 3 andre var til stede på Generalforsamlingen.
Årsberetning, regnskap og budsjett ble behandlet og godkjent.
Det ble avholdt valg.

Valgene fikk følgende utfall:

ISEs styre:
Leder: Mehmed Softic, 1 år, gjenvalgt.
Nestleder: Hege Norset Blichfeldt, 1 år, ikke på valg.
Sekretær: Lise Bakkan, 1 år, ikke på valg.
Kasserer: Hans Berge, 2 år, ny.
Styremedlem: Steinar Stjerna, 2 år, ny.
1. varamedlem: Liv Åse Skeide, 1 år, ny.
2. varamedlem: Anne Marthe Westgaard, 1 år, gjenvalgt.

Valgnemnda, alle for 1 år:
Leder: Berit Lunde.
Medlemmer: Magnar Høgalmen og Magne Bjørndal.
Varamedlem: Tormod Prytz.

Revisor: Dagfinn Sæther, gjenvalgt.
Vararevisor: Kari Kristine Engan.

Både protokollen og vedtektene vil du finne under menyen Dokumenter. På ISEs Info-epostlisten vil det bli sendt mer
informasjon om styrets arbeid samt presentasjon av nyvalgt styre.