Informasjon om seminar og Generalforsamling 2017

ISE-styret har valgt en arbeidsgruppe som har jobbet med å forberede et seminar som skal holdes samme helg som Generalforsamlingen, 4. og 5. februar 2017. Dette gjøres fordi ISE ikke har økonomisk mulighet til å holde egne helgearrangementer.
Vi tar forbehold om endringer i seminarprogrammet.
Seminaret holdes på Sjøsiden møtesenteret på Oslo S. Vi vil ha med oss 2-3 assistenter som kan bistå med praktisk hjelp under seminaret.
Temaene denne gangen er:
- tekstredigering på iPhone.
- navigering på internett med safari.
- workshop med erfaringsutveksling om smarte apper som kan styre forskjellige apparater.

Egenandel til dette seminaret er satt til 500 kr., dette dekker delvis leie av lokaler, lunsj for begge dagene og frukt/kaffe/te i pausene.
Reisekostnader, på rimeligste måte, som overstiger 500 kr., kan refunderes inntil 500 kr. av ISE mot kvittering.
Overnatting skjer ved Smarthotel Oslo, vi reserverer rom, men hver enkelt betaler selv.

For å bestille lokaler og ordne andre praktiske ting, er vi avhengige av bindende påmelding.
Du må melde ifra om du ønsker å delta på dette seminaret innen mandag 16. januar 2017.
Send e-post til post@ise.no eller ring Mehmed på tlf.: 934 46 597.
Påmeldingen til seminaret er bindende.

Ved påmelding vil vi vite følgende:
- navn
- telefonnummer
- behov for spesiell diett
- om du har egen ledsager/assistent som skal være med hele dagen
- om du trenger overnatting (evt. overnatting dekker du selv, 625 kr. per natt for enkeltrom, 725 for dobbeltrom inkludert frokost)
- om du trenger overnatting fra fredag til lørdag, eller kun lørdag til søndag
- om du har med førerhund
- om du bruker iPhone og om du har mulighet til å ta med deg iPhone

Program

Lørdag 4. februar 2017
Kl. 10:30: oppmøte, kaffe/te.
Kl. 11:00: seminar start: velkommen, presentasjon.
Kl. 11:15: tekstredigering på iPhone ved rune Breck.
Kl. 13:15: pause.
Kl. 13:30: lunsj.
Kl. 14:30: navigering på internett med safari ved Steinar Stjerna.
Kl. 16:30: seminar slutt.
Kl. 17:30 Middag (middagen betaler du selv, mer info kommer senere).
Kl. 19:30 Vi går sammen til Smarthotel.
- sosialt samvær.

Søndag 5. februar 2017
Kl. 08:00: frokost.
Kl. 09:00: utsjekking.
Kl. 09:30: vi går sammen til møtelokalene på Oslo S.
Kl. 10:00: workshop om smarte apper ved Anne Marthe Westgaard og Hans Anton Ålien.
Kl. 11:30 Pause.
Kl. 12:00 Generalforsamling.
Kl. 14:00 Lunsj.
Kl. 15:00 vel hjem!

Innkalling til ISEs Generalforsamling 2017

Dato: Søndag 5. februar 2017
Sted: Sjøsiden Kurs- og møtesenter, Oslo S

Du innkalles med dette til ISEs Generalforsamling 2017. Bare medlemmer av ISE som har betalt medlemskontingent for 2017 har stemmerett (se egen melding med info om kontingent, husk betalingsfrist 25. januar 2017). Andre interesserte kan også delta. Selve Generalforsamlingen starter kl. 12:00. Det blir servering av lunsj kl 14:00 i etterkant av Generalforsamlingen.

Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må være styret i hende senest 27. januar 2017. Saksdokumentene til Generalforsamling vil bli sendt 1 uke før møtet.

For mer informasjon kan du kontakte Mehmed Softic på tlf. 93 44 65 97 (helst etter kl 16:00) eller e-post post@ise.no

Nedenfor følger en liste med hvem som sitter i styret i dag og om de er på valg eller ikke.

ISEs styre:
Leder: Mehmed Softic, på valg.
Nestleder: Hege Norset Blichfeldt, ikke på valg.
Sekretær: Lise Bakkan, ikke på valg.
Kasserer: Egil Berggren, på valg.
Styremedlem: Hans Anton Ålien, på valg.
1. varamedlem: Steinar Stjerna, på valg.
2. varamedlem: Anne Marthe Westgaard, på valg.

Leder og varamedlemmer velges hvert år, mens nestleder, kasserer og styremedlem velges annethvert år.

Vel møtt!

Forslag til saksliste for ISEs Generalforsamling 2017

Sak 1 Åpning
Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 3 Navneopprop
Sak 4 Konstituering
a) Dirigent
b) Referent
c) Protokollunderskrivere
d) Tellenemnd
Sak 5 Godkjenning av årsberetning 2016
Sak 6 Godkjenning av regnskap 2016
Sak 7 Innsendte saker fra medlemmene
Sak 8 Vedtektsendringer
Sak 9 Fastsettelse av kontingent for 2018
Sak 10 Aktivitetsplan 2017
Sak 11 Forslag til budsjett 2017
Sak 12 Valg
a) ISEs styre
b) Valgnemnd
c) Revisor
d) Redaksjonsutvalg for ISEs medlemsblad
Sak 13 Avslutning