Valgresultat på ISEs generalforsamling

Lørdag 18. juni 2011 hadde ISE generalforsamling på Huseby Kompetansesenter i Oslo. Der møtte 11 stemmeberettigede. ISEs nyvalgte styre ble som følger:

Leder: Lise Bakkan, gjenvalg, ett år
Nestleder: Egil Berggren, ikke på valg
Kasserer: Randi Kvåle, gjenvalg, to år
Sekretær: Monica Ruud, ny, ett år
Varasekretær: Guri Lorås, ny, ett år
1. varamedlem: Unni Fauskrud, gjenvalg, ett år
2. varamedlem: Hans Anton Ålien, ny, ett år

Revisor: Dagfinn Sæther, ett år
Vararevisor: Odd Einar Orvik, ett år

Redaksjonskomité:
Redaktør: Lise Bakkan, ett år
Redaksjonsmedlem: Otto Prytz og Torill Melgård, ett år
Vara: Kari Larsen, ett år

Valgkomité 2012:
Leder: Tormod Prytz, ett år
Medlemmer: Magnar Høgalmen og Olav Vik, ett år
Vara: John Ulriksen, ett år