Tilgjengelighet for blinde og svaksynte på Tanum Lydbokklubbs nettsider

Brev til Tanum Lydbokklubb datert 7. desember 2009

Interessegruppe for Synshemmede EDB-brukere (ISE) er en organisasjon for og av blinde og svaksynte databrukere. Gjennom et blindeskriftsdisplay, syntetisk tale og forstørrelsesprogram får blinde og svaksynte nyttegjøre seg av vanlige programmer som tekstbehandlere, regneark og nettlesere.

ISE har blitt kontaktet av flere medlemmer som har vansker med å bruke nettsidene på www.tanumlydbok.no.

For en blind som bruker blindeskriftdisplay og syntetisk tale, ser f.eks. lenkene øverst, under logoen, på www.tanumlydbok.no ut som "000/000.asp", "200/201.asp", "100/100.asp", 300/300.asp" osv. Dette skyldes at man ikke har lagt inn alternativ tekst og slik lenkene er laget i dag gir de ingen mening for en blind person.

For å lage tidsriktige nettsider som også er godt tilgjengelige for blinde og svaksynte, bør man følge Web Content Accessebility Guidelines (WCAG) som er laget av W3C. De har summert opp 10 sentrale punkter med retningslinjer for de som vil lage tilgjengelige nettsider:

 1. Images & animations: Use the alt attribute to describe the function of each visual.
 2. Image maps. Use the client-side map and text for hotspots.
 3. Multimedia. Provide captioning and transcripts of audio, and descriptions of video.
 4. Hypertext links. Use text that makes sense when read out of context. For example, avoid "click here."
 5. Page organization. Use headings, lists, and consistent structure. Use CSS for layout and style where possible.
 6. Graphs & charts. Summarize or use the longdesc attribute.
 7. Scripts, applets, & plug-ins. Provide alternative content in case active features are inaccessible or unsupported.
 8. Frames. Use the noframes element and meaningful titles.
 9. Tables. Make line-by-line reading sensible. Summarize.
 10. Chek your work. Validate. Use tools, checklist, and guidelines at http://www.w3.org/TR/WCAG

Det er ofte ikke de teknisk avanserte løsningene som gir tilgjengelige nettsider. I mange tilfeller gir enkle løsninger tilgjengelige nettsider og man ser ofte at sider som er laget med tanke på tilgjengelige også er mer brukervennlige for seende.

Lydbøker er populært blant mange, og spesielt for blinde og svaksynte. Vi er svært glade for at Tanum Lydbokklubb bidrar til å øke antall titler som gjøres tilgjengelig på lyd. Det er beklagelig at mange blinde og svaksynte ikke kan være medlem i deres lydbokklubb fordi nettsiden ikke følger grunnleggende prinsipper for webutviking.

Det skal ikke mange grepene til for at nettsiden blir mer tilgjengelig. Man er langt på vei hvis man legger inn alternativ tekst på grafikklenker og bruker overskrifter der det er naturlig.

ISE er mer enn gjerne behjelpelig med å være med og teste deres nettside og komme med råd for at det skal være mulig for blinde og svaksynte å kunne kjøpe bøker via www.tanumlydbok.no.

Vi håper på et positivt og snarlig svar!

Med vennlig hilsen
Lise Bakkan
Leder, Interessegruppe for Synshemede EDB-brukere

Svar fra Tanum Lydbokklubb

Tanum Lydbokklubb har fått en henvendelse fra dere angående brukervennlighet for blinde og svaksynte på nettsidene våre. Vi har stor forståelse for problemene dere beskriver, og har også vært klar over dette selv. Dere har m.a.o. helt rett – og vi er fullstendig enig, problemet ligger ikke der.

Saken ligger derimot i vårt eldre web-publiseringssystem, som vi jobber med å bytte ut, men ikke har fått fullført ennå. Vi er nok minst like ivrige som dere på å få endret på dette, og vil forsøke oss på følgende fremdrift:

 1. Vi vil snarest mulig legge inn alt-tekst på alle lenker i menyen øverst.
 2. I løpet av neste år vil vi lansere en revidert versjon av klubbsidene. Da skal html-koden i større grad være semantisk lagt opp, med designet lagt til ekstern css. Forhåpentligvis vil også omslagene få alt-tekster i denne versjonen.
 3. På noe lengre sikt vil sidene legges over på en ny teknisk plattform – og bygges opp på nytt. Da vil brukervennlighet og tilgjengelighet være sentralt i arbeidet.

Vi sender dere gjerne en mail med beskjed så snart vi får rettet punkt 1) ovenfor. Det skal kunne gå forholdsvis raskt.

Mvh Håkon Havik
Tanum Lydbok