Medlemsbladet ISEtten nr. 1 - 2011

I dag ble årets første nummer av ISEs medlemsblad, ISEtten, sendt ut på e-post til alle medlemmer. ISEtten sendes også ut på MP3-CD til medlemmer som ikke har e-postadresse. Innholdsfortegnelsen var som følger:

 • Redaktøren har ordet
 • Flua på veggen i styrerommet
 • Innkalling og saksliste til generalforsamling 2011
 • Internett med ZoomText
 • Facebook i blinde
 • Mobilsider på nettet
 • POP og IMAP: to vegar til same mål
 • Presentasjon av hjelpemiddelfirmaet BoJo AS
 • Presentasjon av Adaptor Hjelpemidler AS
 • Vomote - Styr PC-en med stemmen
 • ISEs styre
 • Informasjon om ISEs tilbud
 • Redaksjonsruten

Klikk her om du ønsker å bli medlem av ISE og få tilgang på bl.a. medlemsbladet ISEtten!