Kart for blinde og svaksynte

Du vet kanskje at MediaLT har laget og selger et taktilt verdensatlas. På kartene kan du føle byer, landegrenser, havområder osv. med fingrene. Kartene legges på en plate som er koblet til en PC med USB. PCen vil lese opp hva du kjenner på, og i atlaset finner du masse annen informasjon også (historikk, styresett for land, ...), noenlunde den samme informasjonen som du finner i et "konversasjonsleksikon".

Atlaset inneholder ikke detaljerte kart over f. eks Norge/Norden. Dette ønsker vi å lage, og Helse og rehabilitering har gitt NBF støtte til dette. MediaLT er så heldige at vi får lede prosjektet. Vi vil imidlertid gå enda mer i detalj: nærområder og viktige fellesområder. Det er derfor vi sender ut denne henvendelsen!

Vi vil gjerne vite om det er kart du hadde hatt stor nytte av i ditt nærområde: veien til bussen, skoleområdet, en park, ... Viktige fellesområder der du tror mange synshemmede kan ha glede av taktile kart (med innlest informasjon i tillegg) vil vi gjerne også ha forslag til: NBFs eiendommer, bussholdeplasser, togstasjoner, ...

Du kan lese mer om prosjektet på: http://www.medialt.no/news/vil-du-ha-kart-du-kan-kjenne-paa-og-hoere-for...

Vi vil ha svar på følgende spørsmål:

  1. Hvilke nærområder hadde det vært nyttig for deg å ha et talende taktilt kart over (f. eks boligstrøket, parken, området rundt barnehagen eller skolen, ...)?
  2. Har du forslag til fellesområder det kan lages taktile kart over, og som du tror mange synshemmede kan ha nytte av (f. eks en stasjon, en hovedgate, et torg, et turområde, Norges blindeforbunds eiendommer, ...)?
  3. Hva synes du bør markeres taktilt på et kart over ditt nærområde (f. eks hus, trapper, butikker, plener, gjerder, stolper, fotgjengeroverganger, ...)? Ta kun med det som er aktuelt for det området du foreslår (hva som bør med vil naturligvis avhenge av hva kartet skal vise).
  4. Hva synes du bør markeres taktilt på et kart over et fellesområde (hus, butikker, trapper, plener, gjerder, stolper, dører, fotgjengeroverganger, ...)? Ta kun med det som er aktuelt for det området du foreslår (hva som bør med vil naturligvis avhenge av hva kartet skal vise).
  5. Hva slags informasjon synes du det er viktig at talen kan fortelle deg på et kart over nær/felles-område (f. eks husnummer, fargen på hus, navnet på butikken/restauranten, størrelsen på plenen, ...)? Hvis du synes noen typer informasjon er viktig for området der du bor, og andre typer informasjon er viktig for kart som skal brukes av mange er det fint om du skriver det!

Send svaret til: info@medialt.no eller svar på denne meldingen.

Synes du det er greiere for deg å ta dette på telefon kan du ringe undertegnede på tlf.: 908 99 305