Infoskriv til medlemmer

Kjære medlem,

Du får dette brevet fordi du er medlem i Interessegruppe for Synshemmede EDB-brukere (ISE).

Vi anmoder deg om at du kontakter oss dersom du har endret postadresse eller telefonnummer de siste to årene. Dette for å kunne holde medlemsregisteret oppdatert.

Send i så fall en e-post til: post@ise.no eller ring til Lise Bakkan på tlf. 482 39 633.

I dette skrivet kan du lese om følgende:

  • ISEs e-postliste
  • Medlemsbladet ISEtten
  • Brukerringen
  • Kurs i bruk av internett
  • ISE har fått nye nettsider

ISEs e-postliste

ISE har i flere år drevet en e-postliste som er forbeholdt medlemmer. I dag er det ca. 90 blinde og svaksynte databrukere på denne listen. Noen er nybegynnere og noen er litt mer erfarne. Felles for alle, er at de gjerne vil dele det de kan med andre. Mange har fått løst mindre og større dataproblemer. På e-postlisten sender også styret ut informasjon, for eksempel invitasjon til kurs, innkalling til generalforsamling og kortere meldinger m.m.

Vi anbefaler at du melder deg på e-postlisten for å få mer ut av medlemskapet ditt. For å melde deg på kan du sende en blank e-post til liste-subscribe@ise.no eller få hjelp til dette av listeadministrator ved å sende en e-post til liste-admin@ise.no. For å sende en e-post til e-postlisten (etter at du har meldt deg på), gjør du dette ved å sende en e-post til liste@ise.no.

Medlemsbladet ISEtten

Medlemsbladet til ISE, ISEtten, kommer ut 2-3 ganger i året og har datarelatert innhold, for synshemmede spesielt og IKT generelt. Du som ISE-medlem kan kontakte ISE på post@ise.no og få tidligere nummer tilsendt som Word-dokumenter enten på e-post eller CD. ISEtten gis også ut på en DAISY-CD innlest av en talesyntese.

Brukerringen

ISE driver et nettverk som kalles Brukerringen. Hvis du velger å være med i brukerringen, blir ditt navn og telefonnummer skrevet opp på en liste hvor medlemmer kan ta kontakt hvis de har spørsmål om spesifikke spørsmål og problemer i programmer som f.eks. ZoomText, JAWS, OpenBook, Word, OutLook eller Internet Explorer. For å melde deg på denne lista kan du sende en e-post til monruud@roadpark.no.

Kurs i bruk av internett

I helgen 12.-14. mars 2010 vil ISE avholde et kurs i bruk av internett med leselist, tale og/eller forstørrelsesprogram. Kurset er åpent for alle medlemmer og ta for seg grunnleggende og mer viderekommende funksjoner på internett. Det er en fordel at du kjenner til hvor tastene sitter på et tastatur. Du kan få mer informasjon i den vedlagte invitasjonen. Invitasjonen er også lagt ut på www.ise.no.

ISE har fått nye nettsider

I løpet av våren og tidlig på høsten dette året, har styret i ISE arbeidet med å få på plass en ny nettside. Hovedfokuset har vært å holde på en godt tilgjengelig nettside for blinde og svaksynte samtidig som den er tidsriktig visuelt og teknologisk. Nettsiden er laget av Magnus Kroken som selv er svaksynt.

Et annet fokus har vært å lage siden mer brukervennlig for styret på den måten at tidligere protokoller og utgivelser av ISEtten lagres på en intern side. Dette er ikke synlig uten at man logger seg inn.


Har du noen spørsmål angående ISE er du velkommen til å ta kontakt på e-post post@ise.no eller på tlf. 482 39 633.

Med vennlig hilsen
For styret i ISE,

Lise Bakkan, leder